ZGODOVINA JAPONSKE KARATE -DO FEDERACIJE SHITO KAI
Marec 1934
Kenwa Mabuni ustanovi do-jo You Syu Kan v Osaki. Kasneje ga poimenuje  Shito-Ryu po začetnicah svojih prvih učiteljih Itosu sensei in Higaona sensei.
 

Marec 1939 Shito kai je registriran na sedežu Dai Nipon Butoku Kai. Julija začne delovati, in se kasneje preimenuje v Japan Karate Do Kai.

Maj 1952
Po smrti Kenwe Mabunija ga v Shito-ryu nasledi Kenei Mabuni.
 

November 1960 Manzo Iwata postane predsednik Japan Karate Do Kai za japonski vzhod, Kenei  Mabuni pa za japonski zahod.

1964 Ob 13. obletnici smrti ustanovitelja Kenwe Mabunija je potekalo vsejaponsko združeno prvenstvo karateja Shito ryu.
Istega leta je bila ustanovljena vsejaponska karate federacija JKF, kateri se je priključil tudi Shito ryu. Ob ustanovitvi japonske karate federacije Shito kai je njen predsednik postal Eiichi Tanaka , Manzou Iwata in Kenei Mabuni sta  postala podpredsednika.

Februar 1980 Po smrti Eiichija Tanake Kenei Mabuni postane častni predsednik, Manzou Iwata predsednik in Sadachika Tsujikawa podpredsednik.

Marec 1993
Ustanovljena je WSKF svetovna Shito ryu zveza in začelo se je prvo svetovno prvenstvo Shito ryu karate do v Tokyo Budo Kan.
 

April 1997 Izgrajen je glavni do-jo v Asaki Saitama.


nazaj